Petycja w sprawie zwiększenia ilości przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Białystok

Nr petycji / sprawy
BRM .152.2.2022
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu
-
W sprawie
zwiększenia ilości przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Białystok
Data złożenia
2022-06-10
Powrót na początek strony