Petycja w sprawie uchylenia części planu miejscowego zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Białystok w dniu 30 maja 2011 r. Nr XII/94/11,obejmującą tereny oznaczone w załączniku graficznym do ww. uchwały symbolami 1.1.U, 2.1.N, ZP wraz z przylegającym do nich terenem oznaczonym symbolem 3.2ZP, Zz oraz fragment obszaru oznaczonego symbolem 4WS oraz 3.1Zp, Zz położonym naprzeciwko obszaru 2.1MN, ZP.

Nr petycji / sprawy
BRM .152.8.2021
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu
-
W sprawie
uchylenia części planu miejscowego zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Białystok w dniu 30 maja 2011 r. Nr XII/94/11, obejmującą tereny oznaczone w załączniku graficznym do ww. uchwały symbolami 1.1.U, 2.1.N, ZP wraz z przylegającym do nich terenem oznaczonym symbolem 3.2ZP, Zz oraz fragment obszaru oznaczonego symbolem 4WS oraz 3.1Zp, Zz położonym naprzeciwko obszaru 2.1MN, ZP.
Data złożenia
2021-07-13

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony