Petycja w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta z dnia 23.04.2018r. w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlach: nr 11- Piasta 1, nr 13 - Skorupy

Nr petycji / sprawy
BRM.152.2.2018
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu
Zarząd Okręgu Białostockiego Partii Razem
W sprawie
uchylenia uchwały Rady Miasta z dnia 23.04.2018r. w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlach: nr 11- Piasta 1, nr 13 - Skorupy
Data złożenia
2018-04-27

Feedback