Radni Rady Miasta Białystok kadencji 2018-2023

Dostępne: 30 wyników ze wszystkich kategorii.

Ancipiuk Katarzyna

Miejsce zatrudnienia: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Stanowisko: pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, główny specjalista

Bagan - Kurluta Katarzyna

Miejsce zatrudnienia: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

Stanowisko: Profesor

Biały Alicja

Miejsce zatrudnienia: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Stanowisko: Starszy inspektor wojewódzki

Biernacki Maciej

Miejsce zatrudnienia: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku

Stanowisko: Zastępca dyrektora

Chańko Jacek Krzysztof

Miejsce zatrudnienia: Grupa Lotos S.A.

Stanowisko: Koordynator

Chudzik Jowita

Miejsce zatrudnienia: Biuro Zarządu Regionu Podlaskiego Platformy Obywatelskiej RP

Stanowisko: Dyrektor biura

Dębowski Henryk

Miejsce zatrudnienia: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Białymstoku

Stanowisko: Zastępca dyrektora

Grodzki Jarosław

Miejsce zatrudnienia: I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

Stanowisko: Nauczyciel - trener piłki siatkowej

Gromko Mariusz Krzysztof

Miejsce zatrudnienia: ROL-PEST Dojlidy

Stanowisko: Współwłaściciel

Grzyb Rafał Sebastian

Miejsce zatrudnienia: Własna działalność gospodarcza

Stanowisko: Właściciel

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.