Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego miejską osobą prawną

Dostępne: 28 wyników ze wszystkich kategorii.

Andrukiewicz Ignacy Ireneusz

Miejsce zatrudnienia: KPK Sp. z o.o.

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Andrukiewicz Ignacy Ireneusz

Miejsce zatrudnienia: PUHP "Lech" Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu

Ciszewski Dariusz

Miejsce zatrudnienia: KPKM Sp. z o.o.

Stanowisko: Prezes Zarządu

Daniszewski Zdzisław Wiesław

Miejsce zatrudnienia: Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Daniszewski Zdzisław Wiesław

Miejsce zatrudnienia: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Jakubowicz Henryk Józef

Miejsce zatrudnienia: Wodociągi Białostockie Sp. Z o.o.

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych

Janowicz Bogusława

Miejsce zatrudnienia: "Stadion Miejski" Sp. z o.o.

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Jóźwiak Robert Romuald

Miejsce zatrudnienia: KPKM Sp. z o.o.

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Jóźwiak Robert Romuald

Miejsce zatrudnienia: KPK Sp. z o.o.

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Kamiński Adam

Miejsce zatrudnienia: PUHP "Lech" Sp. z o.o.

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.