Osoby upoważnione do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta

Dostępne: 299 wyników ze wszystkich kategorii.

Adamczuk Emilia Monika

Miejsce zatrudnienia: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Stanowisko: Inspektor

Adamowicz Urszula

Miejsce zatrudnienia: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Stanowisko: Starszy specjalista

Aleksiejuk Adam

Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Stanowisko: Kierownik Referatu

Andrejczuk Julita

Miejsce zatrudnienia: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Stanowisko: Specjalista

Andrzejewska Marzena

Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Spraw Społecznych

Stanowisko: Zastępca Dyrektora Departamentu/ Kierownik Referatu

Andrzejewska Marzena

Miejsce zatrudnienia: Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Stanowisko: Przewodnicząca Zespołu

Antoniuk Joanna

Miejsce zatrudnienia: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Stanowisko: Specjalista

Aponowicz Jarosław

Miejsce zatrudnienia: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Stanowisko: Starszy Specjalista

Baczar Krzysztof

Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Obsługi Mieszkańców

Stanowisko: Starszy Inspektor

Bajkowska Agata

Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Obsługi Mieszkańców

Stanowisko: Podinspektor

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.