Lokalizacja punktów

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się:

1)      telefonicznie pod nr telefonu: (85) 869 66 99 - czynnym w godzinach pracy Urzędu;

2)      lub e-mailowo: darmowapomoc@um.bialystok.pl

3)      lub pod adresem: https://np.ms.gov.pl

 

Adres

Dni i godziny

Osoby świadczące

 

Kontakt

1.

ul. Św. Rocha 3

pok. 7A

Poniedziałek - piątek

7.30 – 11.30

adwokaci

Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową – Fundacja Spe Salvi

Nieodpłatna pomoc prawna

tel. 85 879 7157

2.

ul. Św. Rocha 3

pok. 7A

Poniedziałek - piątek

11.30 – 15.30

adwokaci

Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową – Fundacja Spe Salvi

Nieodpłatna pomoc prawna

3.

ul. Św. Rocha 3

pok. 7A

Poniedziałek - piątek

15.30 – 19.30

adwokaci

Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową – Fundacja Spe Salvi

Nieodpłatna pomoc prawna

4.

ul. Św. Rocha 3

pok. 7B

Poniedziałek - piątek

7.30 – 11.30

doradca obywatelski

Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Sursum Corda

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

tel. 85 879 7154

5.

ul. Św. Rocha 3

pok. 7B

Poniedziałek - piątek

11.30 – 15.30

doradca obywatelski

Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Sursum Corda

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

6.

ul. Św. Rocha 3

pok. 7B

Poniedziałek - piątek

15.30 – 19.30

doradca obywatelski

Punkt powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Sursum Corda

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

7.

Zamenhofa 5C

pok. 4

Poniedziałek - piątek

7.30 – 11.30

adwokaci

Nieodpłatna pomoc prawna

tel. 85 869 6496

8.

Zamenhofa 5C

pok. 4

Poniedziałek - piątek

11.30 – 15.30

adwokaci

Nieodpłatna pomoc prawna

9.

Zamenhofa 5C

pok. 4

Poniedziałek - piątek

15.30 – 19.30

adwokaci

Nieodpłatna pomoc prawna

10.

Zamenhofa 5C

pok. 11

Poniedziałek - piątek

7.30 – 11.30

radcowie prawni

Nieodpłatna pomoc prawna

tel. 85 869 6696

11.

Zamenhofa 5C

pok. 11

Poniedziałek - piątek

11.30 – 15.30

radcowie prawni

Nieodpłatna pomoc prawna

12.

Zamenhofa 5C

pok. 11

Poniedziałek - piątek

15.30 – 19.30

radcowie prawni

Nieodpłatna pomoc prawna

Lokale dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

Fundacja „Spe Salvi”

ul. Warszawska 50

15-077 Białystok

tel. (85) 732 01 34

Email: spesalvi2016@gmail.com

http://spesalvi.org.pl/

 

Stowarzyszenie Sursum Corda

ul. Lwowska 11

33-300 Nowy Sącz

telefon: (18) 441 19 94
e-mail: pomoc-prawna@sc.org.pl

http://www.sc.org.pl/

 Od dnia 7 czerwca 2021 r. do odwołania udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się
- telefonicznie bądź z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość,
- stacjonarnie.