Działalność krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej

Ochrona prawna to stała i zorganizowana działalność, mająca na celu ochronę porządku prawnego i ochronę

indywidualnych praw podmiotowych obywatela. Może mieć ona charakter zarówno prewencyjny jak i represyjny.

Wyróżnia się następujące kategorie organów ochrony prawnej:

 1. rozstrzygające
  1. sądowe
  2. quasi sądowe
 2. kontroli legalności
  1. prokuratura
  2. inne
 3. pomocy prawnej
  1. korporacyjne
  2. rzecznicy praw i wolności.

Biuro analiz i dokumentacji Kancelarii Senatu przygotowało publikację dotyczącą organów ochrony prawnej w wybranych krajach Unii Europejskiej.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało również informacje na temat Organizacji Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka, w tym także informacje na temat innych organizacji międzynarodowych zajmujących się ochroną praw człowieka.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony