Zespół Biura Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Białymstoku

Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego

Agata Kumpiałowska
telefon: 85 869 6026
adres e-mail: akumpialowska@um.bialystok.pl
adres e-mail Biuro Audytu Wewnętrznego: bau@um.bialystok.pl

Audytor wewnętrzny

Iwona Mikołajczyk
telefon: 85 869 6026
adres e-mail: imikolajczyk@um.bialystok.pl

Bartosz Jaroniewski
telefon: 085 869 6238
adres e-mail: bjaroniewski@um.bialystok.pl

Krzysztof Wołowicz
telefon: 85 869 6026
adres e-mail: kwolowicz@um.bialystok.pl

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony