Zespół Biura Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Białymstoku

Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego

Agata Kumpiałowska
tel.: 85 869 6026

akumpialowska@um.bialystok.pl
bau@um.bialystok.pl

Audytor wewnętrzny

Iwona Mikołajczyk
tel.: 85 869 6026
imikolajczyk@um.bialystok.pl

Bartosz Jaroniewski
tel.: 085 869 6238
bjaroniewski@um.bialystok.pl

Krzysztof Wołowicz
tel.: 85 869 6026
kwolowicz@um.bialystok.pl

Feedback