Regulacje prawne normujące pracę Biura Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Białymstoku.

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
  2. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu. Załącznik do Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu.
  3. Standardy kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego. 

 

 

Powrót na początek strony