Petycja w sprawie zrównania praw użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych planujących przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Nr petycji / sprawy
ORN-II.152.1.2024
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu
-----------
W sprawie
zrównania praw użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych planujących przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Data złożenia
2024-03-01

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony