Petycja w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/258/19 Rady Miasta Białystok z dnia 25 listopada 2019 r.

Nr petycji / sprawy
ORN-II.152.2.2021
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu
----------
W sprawie
zmiany uchwały Nr XVI/258/19 Rady Miasta Białystok z dnia 25 listopada 2019 r.
Data złożenia
2021-01-29

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony