Petycja w sprawie zapewnienia dostępności osobom głuchym i słabosłyszącym

Nr petycji / sprawy
ORN-II.152.1.2021
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu
---------------------
W sprawie
zapewnienia dostępności osobom głuchym i słabosłyszącym
Data złożenia
2021-01-05

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: