Informacje kwartalne z wykonania budżetu

Informacje kwartalne z wykonania budżetu w latach 2006-2014 dostępne na stronie biparch.um.bialystok.pl

Feedback