Zarządzenie nr 627/21

W sprawie
ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Jarosława Dziemiana
Nr zarządzenia
627/21
Z dnia
2021-07-28

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: