Zarządzenie nr 623/21

W sprawie
umorzenia wierzytelności przysługującej jednostce budżetowej - Zarządowi Mienia Komunalnego w Białymstoku
Nr zarządzenia
623/21
Z dnia
2021-07-26

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: