Zarządzenie nr 620/21

W sprawie
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 11 ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr zarządzenia
620/21
Z dnia
2021-07-23

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: