Zarządzenie nr 505/20

W sprawie
przekazania Zarządowi Mienia Komunalnego w Białymstoku w zarządzanie nieruchomości położonej w Białymstoku, stanowiącej własność Gminy Białystok
Nr zarządzenia
505/20
Z dnia
2020-06-09

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.