Konserwacja i utrzymanie placów zabaw, skateparku, boisk sportowych, siłowni plenerowych, street workout oraz naprawy małej architektury na terenie parków i skwerów miasta Białegostoku

Przedmiot zamówienia Konserwacja i utrzymanie placów zabaw, skateparku, boisk sportowych, siłowni plenerowych, street workout oraz naprawy małej architektury na terenie parków i skwerów miasta Białegostoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DGK-IV.271.92.2017
Termin składania ofert 2018-01-30
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Ewa Kotlarska - Łucka, tel. (85) 879 7443, w sprawach proceduralnych: Jolanta Kiersnowska, tel. (85) 869 6475
Wykonawca "SWING" Bartosz Samojłowicz, ul. Owsiana 2, 15-837 Białystok
Cena brutto 924 713,32 zł

Feedback

wynik operacji: 11-3