Konserwacja i utrzymanie placów zabaw, skateparku, boisk sportowych, siłowni plenerowych, street workout oraz naprawy małej architektury na terenie parków i skwerów miasta Białegostoku

Przedmiot zamówienia Konserwacja i utrzymanie placów zabaw, skateparku, boisk sportowych, siłowni plenerowych, street workout oraz naprawy małej architektury na terenie parków i skwerów miasta Białegostoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DGK-IV.271.92.2017
Termin składania ofert 2018-01-30
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Ewa Kotlarska - Łucka, tel. (85) 879 7443, w sprawach proceduralnych: Jolanta Kiersnowska, tel. (85) 869 6475
Wykonawca "Ostrovia" Marek Trwoga, Ostrów Północny 49, 16-113 Szudziałowo
Cena brutto 748 336,79 zł

Feedback

wynik operacji: 8-7