Zamówienia publiczne

Szczegółowe informacje o zamówieniach publicznych opublikowanych przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Dostępne: 537 wyników ze wszystkich kategorii.

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Bursy Szkolnej w Białymstoku, 15-034 Białystok, ul. Dobra 3

Data utworzenia: 2017-03-01

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-03-09

Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do żłobka przy ul. Oriona w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Data utworzenia: 2017-02-28

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-04-10

Wykonanie corocznych weryfikacji Raportów z monitorowania osiągniętej redukcji emisji CO2 za lata 2016 -2021 wraz ze sporządzeniem opinii weryfikacyjnych.

Data utworzenia: 2017-02-27

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-03-06

Wykonanie ortofotomapy miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2017-02-24

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-03-02

Obsługa weterynaryjna

Data utworzenia: 2017-02-24

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-03-06

Wykonanie studium wykonalności do projektu pn.: "Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku"

Data utworzenia: 2017-02-24

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-03-06

Dostawa materiałów drukarskich i poligraficznych (informatory turystyczne, ulotki, plakaty itp.) dla Referatu Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2017-02-24

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-03-08

Aktualizacja dokumentacji projektowej wiaduktu nad torami PKP w ciągu Trasy Generalskiej (ul. Kleeberga) w rejonie stacji Bacieczki w Białymstoku

Data utworzenia: 2017-02-22

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-02-28

Opracowanie koncepcji budowy układu drogowego w rejonie Toru Wschodzący Białystok wraz z parkingami

Data utworzenia: 2017-02-21

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-02-28

Dostawa tuszy, tonerów, taśm barwiących, głowic, bębnów, grzałek i pasów transferowych do drukarek oraz tonerów, folii i bębnów do faksów będących na stanie Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2017-02-21

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-03-01

Feedback

wynik operacji: 7+5