Zamówienia publiczne

Szczegółowe informacje o zamówieniach publicznych opublikowanych przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Dostępne: 491 wyników ze wszystkich kategorii.

Bieżąca konserwacja, przeglądy i naprawa 5 sztuk automatycznych zapór drogowych – bolardów zainstalowanych na Rynku Kościuszki w Białymstoku

Data utworzenia: 2017-01-19

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-01-25

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią wraz z bieżnią, ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Białymstoku, ul. Żurawia 12

Data utworzenia: 2017-01-05

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-01-20

przetarg publiczny na najem powierzchni użytkowej pod ustawienie automatu samosprzedającego

Data utworzenia: 2016-12-28

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2016-12-30

Wykonanie robót budowlanych w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Białymstoku, ul. Legionowa 7

Data utworzenia: 2016-12-23

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2017-01-11

Obsługa wyjazdów zagranicznych zlecanych przez Zamawiającego

Data utworzenia: 2016-12-19

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2016-12-27

Roboty naprawczo-konserwacyjne ulic o nawierzchniach gruntowych oraz poboczy dróg z użyciem walca na terenie miasta Białegostoku

Data utworzenia: 2016-12-16

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-01-03

Usługi introligatorskie dla Urzędu Miejskiego w Białymstoku w 2017 roku

Data utworzenia: 2016-12-14

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2016-12-22

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych oraz napojów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2016-12-09

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2016-12-15

Ochrona obiektu Akcent ZOO

Data utworzenia: 2016-12-09

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2016-12-16

Feedback

wynik operacji: 10+9