Nabór na stanowiska urzędnicze

Szczegółowe informacje o naborach na stanowiska urzędnicze opublikowanych przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl


Zasady przeprowadzania naboru na stanowiska urzędnicze

Zasady i tryb przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze zostały ustalone zarządzeniem wewnętrznym Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 83/15 z dnia 10 listopada 2015r.

Stan zatrudnienia

Plan etatów Urzędu Miejskiego w Białymstoku na 2014 r. - 1072 etaty.
Stan zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych i urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Białymstoku w roku 2014 (na dzień 31.10):
Stanowiska kierownicze - 124 osoby
Stanowiska urzędnicze - 739 osób

Dostępne: 109 wyników ze wszystkich kategorii.

podinspektor w Departamencie Spraw Społecznych

Numer: 6/17

Data utworzenia: 2017-01-19

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2017-01-30

podinspektor w Departamencie Spraw Społecznych (Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności)

Numer: 5/17

Data utworzenia: 2017-01-19

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2017-01-30

dwa stanowiska podinspektora w Departamencie Skarbu

Numer: 4/17

Data utworzenia: 2017-01-19

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2017-01-30

podinspektor w Biurze Zarządzania Kryzysowego

Numer: 3/17

Data utworzenia: 2017-01-16

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2017-01-27

podinspektor w Zarządzie Dróg Miejskich

Numer: 2/17

Data utworzenia: 2017-01-16

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2017-01-27

podinspektor w Departamencie Edukacji

Numer: 1/17

Data utworzenia: 2017-01-04

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2017-01-16

podinspektor w Departamencie Komunikacji Społecznej

Numer: 85/16

Data utworzenia: 2016-12-29

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2017-01-09

podinspektor w Departamencie Komunikacji Społecznej

Numer: 84/16

Data utworzenia: 2016-12-29

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2017-01-09

podinspektor w Biurze Zamówień Publicznych

Numer: 83/16

Data utworzenia: 2016-12-29

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2017-01-09

podinspektor w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu

Numer: 82/16

Data utworzenia: 2016-12-20

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2017-01-04

Feedback

wynik operacji: 7*4