Nabór na stanowiska urzędnicze

Szczegółowe informacje o naborach na stanowiska urzędnicze opublikowanych przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl


Zasady przeprowadzania naboru na stanowiska urzędnicze

Zasady i tryb przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze zostały ustalone zarządzeniem wewnętrznym Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 83/15 z dnia 10 listopada 2015r.

Stan zatrudnienia

Plan etatów Urzędu Miejskiego w Białymstoku na 2014 r. - 1072 etaty.
Stan zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych i urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Białymstoku w roku 2014 (na dzień 31.10):
Stanowiska kierownicze - 124 osoby
Stanowiska urzędnicze - 739 osób

Dostępne: 115 wyników ze wszystkich kategorii.

inspektor nadzoru robót drogowych w Zarządzie Dróg Miejskich

Numer: 12/17

Data utworzenia: 2017-02-24

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2017-03-07

podinspektor w Zarządzie Dróg Miejskich

Numer: 11/17

Data utworzenia: 2017-02-20

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2017-03-03

podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego

Numer: 10/17

Data utworzenia: 2017-02-15

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2017-02-27

inspektor ds. przygotowania inwestycji w Departamencie Inwestycji

Numer: 9/17

Data utworzenia: 2017-02-10

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2017-02-21

podinspektor w Departamencie Architektury

Numer: 8/17

Data utworzenia: 2017-02-07

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2017-02-21

podinspektor w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu (Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków)

Numer: 7/17

Data utworzenia: 2017-02-02

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2017-02-13

podinspektor w Departamencie Spraw Społecznych

Numer: 6/17

Data utworzenia: 2017-01-19

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2017-01-30

podinspektor w Departamencie Spraw Społecznych (Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności)

Numer: 5/17

Data utworzenia: 2017-01-19

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2017-01-30

dwa stanowiska podinspektora w Departamencie Skarbu

Numer: 4/17

Data utworzenia: 2017-01-19

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2017-01-30

podinspektor w Biurze Zarządzania Kryzysowego

Numer: 3/17

Data utworzenia: 2017-01-16

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2017-01-27

Feedback

wynik operacji: 9-6