Konkursy

Szczegółowe informacje o konkursach opublikowanych przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Dostępne: 105 wyników ze wszystkich kategorii.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 r.

Data utworzenia: 2017-01-04

Kategoria: Niepełnosprawność

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-01-25

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 r.

Data utworzenia: 2017-01-03

Kategoria: Zdrowie

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-01-24

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 r.

Data utworzenia: 2016-12-23

Kategoria: Pomoc społeczna

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-01-16

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Data utworzenia: 2016-12-23

Kategoria: Pomoc społeczna

Status: Otwarty

Data zamknięcia: 2017-01-16

Feedback

wynik operacji: 4*3