Zamówienia publiczne

Szczegółowe informacje o zamówieniach publicznych opublikowanych przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Dostępne: 835 wyników ze wszystkich kategorii.

Wykonywanie prac związanych z dekoracjami miasta Białegostoku z okazji świąt oraz rocznic kościelnych, państwowych i miejskich

Data utworzenia: 2017-11-23

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-12-01

Dostawa naturalnej wody źródlanej w butlach o poj. 18.9 L oraz dzierżawa dystrybutorów

Data utworzenia: 2017-11-23

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-11-30

Budowa i przebudowa ulicy Klepackiej w Białymstoku na odcinku od Alei Niepodległości do granic miasta wraz z infrastruktura drogową

Data utworzenia: 2017-11-22

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2018-01-09

Dostawa materiałów promocyjnych do Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2017-11-22

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-11-30

Dostawa ekranu do Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2017-11-22

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-11-29

Świadczenie stacjonarnych usług telekomunikacyjnych w technologii VoIP dla Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2017-11-21

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-11-29

Budowa kanału deszczowego wzdłuż torów PKP na osiedlu Białostoczek z wylotem do rzeki Białej w Białymstoku

Data utworzenia: 2017-11-16

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-12-01

Mycie samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Data utworzenia: 2017-11-15

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-11-21

Przebudowa oznakowania turystycznego - remont i aktualizacja treści oznakowania turystycznego (totemy)

Data utworzenia: 2017-11-14

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2017-11-17

Dostawa elementów piaskownika zlokalizowanego przy ul. Składowej w Białymstoku wraz z wykonaniem prac naprawczo-modernizacyjnych

Data utworzenia: 2017-11-14

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2017-11-20

Feedback

wynik operacji: 9+8