Aktualności

Aktualności dostępne publicznie przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Dostępne: 7367 wyników ze wszystkich kategorii.

Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" z dnia 5 grudnia 2019 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.767.2019 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ul. Kraszewskiego 30A w Biały...

Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" z dnia 5 grudnia 2019 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.767.2019 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ul. Kraszewskiego 30A w Białymstoku, na działce nr geod. 1353 obręb 17 - Bojary oraz o przeprowadzeniu oględzin drzewa

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2019-12-09

Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" z dnia 5 grudnia 2019 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.766.2019 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ul. Świętojańskiej 19 w Biały...

Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" z dnia 5 grudnia 2019 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.766.2019 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ul. Świętojańskiej 19 w Białymstoku, na działce nr geod. 2233/3, obręb 11 - Śródmieście oraz o przeprowadzeniu oględzin drzewa

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2019-12-09

Rozbudowa ulicy Płockiej w Białymstoku

Rozbudowa ulicy Płockiej w Białymstoku

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2019-12-09

Pierwsza licytacja publiczna na sprzedaż pojazdów o wartości złomowej

Pierwsza licytacja publiczna na sprzedaż pojazdów o wartości złomowej

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2019-12-09

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Białegostoku dotyczących projektowania założeń Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2021 rok

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Białegostoku dotyczących projektowania założeń Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2021 rok

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2019-12-06

Raport z konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Białegostoku dotyczących projektów uchwał w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok

Raport z konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Białegostoku dotyczących projektów uchwał w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2019-12-06

Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 12, 13, 14 z garażami w budynkach i lokalami usługowymi w budynku nr 12 w rejonie Alei Jana Pawła II w Białymstoku

Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 12, 13, 14 z garażami w budynkach i lokalami usługowymi w budynku nr 12 w rejonie Alei Jana Pawła II w Białymstoku

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2019-12-06

Zarząd Mienia Komunalnego podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku przy ul. gen. Józefa Bema 89/1 oraz na stronie internetowej www.zmk.bialystok.pl w dniu 03 grudnia 2019 roku został wywie...

Zarząd Mienia Komunalnego podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku przy ul. gen. Józefa Bema 89/1 oraz na stronie internetowej www.zmk.bialystok.pl w dniu 03 grudnia 2019 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nr 15/2019 lokali przeznaczonych do oddania w użyczenie oraz najem w trybie bezprzetargowym. Powyższy wykaz został także wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1 oraz na stronie internetowej www.bip.bialystok.pl.

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2019-12-06

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Komunalnej w dniu 9 grudnia 2019 r.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Komunalnej w dniu 9 grudnia 2019 r.

Kategoria: Rada Miasta - kadencja 2018-2023

Data utworzenia: 2019-12-06

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, handlem i garażami podziemnymi oraz niezbędn...

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, handlem i garażami podziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, przy Al. 1000-lecia Państwa Polskiego w Białymstoku

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2019-12-06

Feedback