Aktualności

Aktualności dostępne publicznie przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Dostępne: 4031 wyników ze wszystkich kategorii.

Budowa szybu windowego wraz z przebudową budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przy ul. Ciepłej 32 i budowa schodów zewnętrznych z zadaszeniem wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. gr. 160/2 (obręb 17) przy ul. Ciepłej 32 ...

Budowa szybu windowego wraz z przebudową budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przy ul. Ciepłej 32 i budowa schodów zewnętrznych z zadaszeniem wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. gr. 160/2 (obręb 17) przy ul. Ciepłej 32 w Białymstoku oraz budowa zjazdu z ul. Ciepłej (dz. nr ewid. gr. 143).

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2018-01-19

Obwieszczenie o zebraniu dowodów oraz materiałów niezbędnych do wydania decyzji administracyjnej kończącej postępowanie w sprawie wygaszenia decyzji znak DOŚ-I.6131.109.2017, z dnia 5 czerwca 2017 r., zezwalającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, n...

Obwieszczenie o zebraniu dowodów oraz materiałów niezbędnych do wydania decyzji administracyjnej kończącej postępowanie w sprawie wygaszenia decyzji znak DOŚ-I.6131.109.2017, z dnia 5 czerwca 2017 r., zezwalającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na usunięcie jednego drzewa, rosnącego przy ul. Fabrycznej 18 w Białymstoku, na działce nr geod. 209/3, obręb 17 – Bojary

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2018-01-19

Rozbudowa budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o łącznik z przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń stołówki wraz z zapleczem na pomieszczenia do obsługi interesantów obręb 11, przy ulicy Mickiewicza 3 w Białymstoku.

Rozbudowa budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o łącznik z przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń stołówki wraz z zapleczem na pomieszczenia do obsługi interesantów obręb 11, przy ulicy Mickiewicza 3 w Białymstoku.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2018-01-18

budowa gazociągu średniego ciśnienia, obr. 15 przy ul. Jutrzenki, Baśniowej, Boruty w Białymstoku.

budowa gazociągu średniego ciśnienia, obr. 15 przy ul. Jutrzenki, Baśniowej, Boruty w Białymstoku.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2018-01-18

Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek ENEA Ciepło Sp. z o.o. z dnia 12 stycznia 2018 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.31.2018 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na trasie istniejącej sieci cieplnej przy ul. Mickiewicza 14, Św...

Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek ENEA Ciepło Sp. z o.o. z dnia 12 stycznia 2018 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.31.2018 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących na trasie istniejącej sieci cieplnej przy ul. Mickiewicza 14, Świętojańskiej 13A, Orzeszkowej 6 i Konopnickiej 6 w Białymstoku, na działkach nr geod. 2040/1, 2284, 2154/7, 2289, obręb 11 - Śródmieście oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2018-01-18

Budowa układu drogowego w rejonie "Toru Wschodzący Białystok - odcinek II" w obrębie 22 Krywlany w Białymstoku

Budowa układu drogowego w rejonie "Toru Wschodzący Białystok - odcinek II" w obrębie 22 Krywlany w Białymstoku

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2018-01-18

Informacja o wywieszonym wykazie nr 82/2017

Informacja o wywieszonym wykazie nr 82/2017

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2018-01-17

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 16 stycznia 2018 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.908.2017 udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" zezwolenia na usunięcie jednego drzewa, rosnącego przy ul. Skrajnej 14 w Białymstoku, na działce nr geod. 1036/19, o...

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 16 stycznia 2018 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.908.2017 udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" zezwolenia na usunięcie jednego drzewa, rosnącego przy ul. Skrajnej 14 w Białymstoku, na działce nr geod. 1036/19, obręb 4 - Starosielce Północ

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2018-01-17

budowa gazociągu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego, obręb-24, przy ul. Brzoskwiniowej w Białymstoku.

budowa gazociągu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego, obręb-24, przy ul. Brzoskwiniowej w Białymstoku.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2018-01-17

budowie gazociągu średniego ciśnienia , obr. 16 przy ul. Jana Brzechwy, Obrońców Westerplatte, Aleksandra Puszkina, Mieczysława Karłowicza, Stanisława Wyspiańskiego w Białymstoku.

budowie gazociągu średniego ciśnienia , obr. 16 przy ul. Jana Brzechwy, Obrońców Westerplatte, Aleksandra Puszkina, Mieczysława Karłowicza, Stanisława Wyspiańskiego w Białymstoku.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2018-01-17

Feedback

wynik operacji: 8*4