Aktualności

Dostępne: 7269 wyników ze wszystkich kategorii.

Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów w sprawie znak MKZ.4125.136.2020 dotyczącej wydania pozwolenia na budowę i rozbiórkę magistrali cieplnej wraz z kanalizacją telete...

Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów w sprawie znak MKZ.4125.136.2020 dotyczącej wydania pozwolenia na budowę i rozbiórkę magistrali cieplnej wraz z kanalizacją teletechniczną oraz sieci cieplnej osiedlowej z przyłączami cieplnymi i odwadniającymi, Białystok rejon ul. Kilińskiego, Kościelnej, Rynek Kościuszki, H.Sienkiewicza, Legionowej, Al. J.Piłsudskiego, na działkach o nr ewid. gr.: 1453, 1468/11, 1468/26, 1468/25, 1468/27, 1468/7, 1468/20, 1468/23, 1468/18, 1468/17, 1463, 1456/21, 1460, 1456/8, 1458/1, 1443/14, 1443/17, 1443/15, 1456/17, 1456/18, 1452/4, 1452/6, 1470/1, 1479/4, 1476, 1443/9, 1452/1, 1452/5, 1477, 1472, 1468/14, 1480, 1467, 1468/24, 1468/22, 1466, 1465, 1461, 1473, 1474/2, 1474/6, 1450/2, 1451, 1446/2, 1485, 1452/3, 1464, 1468/13 , obr. nr 11Śródmieście.

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2021-04-16

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Rodziny i Zdrowia w dniu 23 kwietnia 2021 r.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Rodziny i Zdrowia w dniu 23 kwietnia 2021 r.

Kategoria: Rada Miasta - kadencja 2018-2023

Data utworzenia: 2021-04-16

Posiedzenie Komisji Edukacji i Wychowania w dniu 21 kwietnia 2021r.

Posiedzenie Komisji Edukacji i Wychowania w dniu 21 kwietnia 2021 r.

Kategoria: Rada Miasta - kadencja 2018-2023

Data utworzenia: 2021-04-16

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 22 kwietnia 2021 r.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 22 kwietnia 2021 r.

Kategoria: Rada Miasta - kadencja 2018-2023

Data utworzenia: 2021-04-16

Wspólne posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki oraz Komisji Edukacji i Wychowania w dniu 21 kwietnia 2021r.

Wspólne posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki oraz Komisji Edukacji i Wychowania w dniu 21 kwietnia 2021r.

Kategoria: Rada Miasta - kadencja 2018-2023

Data utworzenia: 2021-04-16

Zarządzenie nr 262/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Zarządzenie nr 262/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2021-04-16

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o wiosennej akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie za pomocą wyłożonych szczepionek - akcja wiosenna 2021

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o wiosennej akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie za pomocą wyłożonych szczepionek - akcja wiosenna 2021

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2021-04-16

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej sN – 15kV i napowietrzno-kablowej nN – 0,4kV wraz ze złączami kablowymi, słupami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, obręb 15 i 16, przy ul. P. Skargi, W. Rubinowicza, T. Banachiewicza, M. Wańkowicza, N. Żm...

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej sN – 15kV i napowietrzno-kablowej nN – 0,4kV wraz ze złączami kablowymi, słupami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, obręb 15 i 16, przy ul. P. Skargi, W. Rubinowicza, T. Banachiewicza, M. Wańkowicza, N. Żmichowskiej, W. Janickiego, W. Pola, J. Chełmońskiego, J. Malczewskiego, J. Antoniewicza, por. A. Radziwonika, A. Chętnika, A. Struga, K. Szymanowskiego, Kątowej, Moniuszki, A. Fredry, K.Wielkiego w Białymstoku.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2021-04-16

Informacja o wywieszonym wykazie nr 32/2021

Informacja o wywieszonym wykazie nr 32/2021

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2021-04-16

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewicza w Białymstoku (w rejonie ulic Elizy Orzeszkowej i Marii Konopnickiej),

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewicza w Białymstoku (w rejonie ulic Elizy Orzeszkowej i Marii Konopnickiej),

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2021-04-16

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 16 kwietnia 2021 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.85.2021 zezwalającej ENEA Ciepło Sp. z o.o. na usunięcie 14 sztuk drzew i umarzającej postępowanie w stosunku do 2 sztuk drzew i 170 m2 krzewów, rosnących na osiedlu Białostoczek w ...

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 16 kwietnia 2021 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.85.2021 zezwalającej ENEA Ciepło Sp. z o.o. na usunięcie 14 sztuk drzew i umarzającej postępowanie w stosunku do 2 sztuk drzew i 170 m2 krzewów, rosnących na osiedlu Białostoczek w Białymstoku

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2021-04-16

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bema w Białymstoku (w rejonie ulicy Wojsk Ochrony Pogranicza)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bema w Białymstoku (w rejonie ulicy Wojsk Ochrony Pogranicza)

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2021-04-16

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.