Aktualności

Dostępne: 7549 wyników ze wszystkich kategorii.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 3 lutego 2020 r.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 3 lutego 2020 r.

Kategoria: Rada Miasta - kadencja 2018-2023

Data utworzenia: 2020-01-24

Ogłoszenie projektu uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Białystok na rok 2020

Ogłoszenie projektu uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Białystok na rok 2020

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2020-01-24

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, na działkach nr geodezyjny 238/16, 238/13 obr. 01 przy ul. Produkcyjnej w Białymstoku.

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, na działkach nr geodezyjny 238/16, 238/13 obr. 01 przy ul. Produkcyjnej w Białymstoku.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2020-01-24

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 500 kPa) do zasilenia budynków mieszkalnych, na działkach nr geodezyjny gr.: 566/200, 566/218 i 566/219, obręb 18, przy ulicy 42 Pułku Piechoty w Białymstoku.

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 500 kPa) do zasilenia budynków mieszkalnych, na działkach nr geodezyjny gr.: 566/200, 566/218 i 566/219, obręb 18, przy ulicy 42 Pułku Piechoty w Białymstoku.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2020-01-24

Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego, na działkach nr geodezyjny gr. 1/50, 1/57, 1/58, obręb 25, przy ul. Helskiej w Białymstoku.

Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego, na działkach nr geodezyjny gr. 1/50, 1/57, 1/58, obręb 25, przy ul. Helskiej w Białymstoku.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2020-01-24

zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 44/2020 z dnia 21.01.2020 r. znak DAR-V.6740.1.588.2019 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę magistrali wodociągowej w ul. Składowej na odcinku od ul. Depowej, przejście tunelem Gen.A.E. F...

zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 44/2020 z dnia 21.01.2020 r. znak DAR-V.6740.1.588.2019 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę magistrali wodociągowej w ul. Składowej na odcinku od ul. Depowej, przejście tunelem Gen.A.E. Fieldorfa "Nila", ul. Popiełuszki do skrzyżowania z ul. Upalną i Słonecznikową w Białymstoku

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2020-01-24

zawiadomienie o wydanej decyzji nr 40/2020 z dnia 20.01.2020 r. znak DAR-V.6740.2.21.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Kiemliczów - drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną

zawiadomienie o wydanej decyzji nr 40/2020 z dnia 20.01.2020 r. znak DAR-V.6740.2.21.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Kiemliczów - drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2020-01-24

Jakość wody w wybranych lokalizacjach - Polmos Białystok

Jakość wody w wybranych lokalizacjach - Polmos Białystok

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2020-01-24

Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej zezwolenia Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Dalekiej 3 w Białymstoku

Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej zezwolenia Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Dalekiej 3 w Białymstoku

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2020-01-23

XX sesja Rady Miasta Białystok w dniu 24 stycznia 2020 r.

XX sesja Rady Miasta Białystok w dniu 24 stycznia 2020 r.

Kategoria: Rada Miasta - kadencja 2018-2023

Data utworzenia: 2020-01-23

Feedback