Aktualności

Aktualności dostępne publicznie przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Dostępne: 7220 wyników ze wszystkich kategorii.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskeij w decyzji, znak: BI.ZUZ.2.421.155.2019.AR udzielającej Gminie Białystok pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskeij w decyzji, znak: BI.ZUZ.2.421.155.2019.AR udzielającej Gminie Białystok pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2019-11-12

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 12 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.556.2019.SAK zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" na usunięcie 1 sztuki drzewa, oraz odmawiającej udzielenia zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew rosnących prz...

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 12 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.556.2019.SAK zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" na usunięcie 1 sztuki drzewa, oraz odmawiającej udzielenia zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew rosnących przy ul. Ukośnej 3 w Białymstoku, na działce nr geod. 231/7, obręb 3 - Antoniuk oraz zobowiązującej do posadzenia 1 szt. drzewa

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2019-11-12

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 12 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.558.2019.SAK odmawiającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" udzielenia zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących przy ul. Antoniukowskiej 10A w Białymstoku, na d...

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 12 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.558.2019.SAK odmawiającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" udzielenia zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, rosnących przy ul. Antoniukowskiej 10A w Białymstoku, na działce nr geod. 306/25, obręb 3 - Antoniuk

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2019-11-12

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 12 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.555.2019.SAK udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących przy ul. Ukośnej 1-7 w Białymstoku, na działce nr geod. 231...

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 12 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.555.2019.SAK udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących przy ul. Ukośnej 1-7 w Białymstoku, na działce nr geod. 231/7, obręb 3 - Antoniuk oraz zobowiązującej do posadzenia 1 szt. drzewa

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2019-11-12

Oferta Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku pt.: „Spotkanie opłatkowe seniorów ze szczególnym uwzględnieniem samotnych osób 80+ i 90+”

Oferta Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku pt.: „Spotkanie opłatkowe seniorów ze szczególnym uwzględnieniem samotnych osób 80+ i 90+”

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2019-11-12

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 12 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.553.2019.SAK udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa oraz odmawiającej wydania zezwolenia na usunięcie czterech sztuk drz...

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 12 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.553.2019.SAK udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa oraz odmawiającej wydania zezwolenia na usunięcie czterech sztuk drzew, rosnących przy ul. Narewskiej2A/Antoniukowskiej 26-36 w Białymstoku, na działce nr geod. 280/19, obręb 3 - Antoniuk

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2019-11-12

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 12 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.552.2019.SAK udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących przy ul. Antoniukowskiej 42-50 w Białymstoku, na działce nr...

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 12 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.552.2019.SAK udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących przy ul. Antoniukowskiej 42-50 w Białymstoku, na działce nr geod. 558/4, obręb 3 - Antoniuk

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2019-11-12

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 12 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.551.2019.SAK udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew i odmawiającej zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących przy u...

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 12 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.551.2019.SAK udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew i odmawiającej zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, rosnących przy ul. Antoniukowskiej 46-50 w Białymstoku, na działce nr geod. 558/4, obręb 3 - Antoniuk

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2019-11-12

Dotyczy budowy wraz z rozbiórką sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. gr.: 857/8, 857/5, 238, 239/3, 857/7, 239/1, obręb-9 i dz. nr ew. gr. 46, 50, 44, 23, obręb 7 przy ul. Zachodniej, Stefana Żeromskiego w Białymstoku.

Dotyczy budowy wraz z rozbiórką sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. gr.: 857/8, 857/5, 238, 239/3, 857/7, 239/1, obręb-9 i dz. nr ew. gr. 46, 50, 44, 23, obręb 7 przy ul. Zachodniej, Stefana Żeromskiego w Białymstoku.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2019-11-12

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 8 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.561.2019 odmawiającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" zezwolenia na usunięcie jednego drzewa, rosnącego przy ul. Aleja Niepodległości 11 w Białymstoku, na działce nr geod...

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 8 listopada 2019 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.561.2019 odmawiającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" zezwolenia na usunięcie jednego drzewa, rosnącego przy ul. Aleja Niepodległości 11 w Białymstoku, na działce nr geod. 3821/10, obręb 6 - Starosielce Południe

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2019-11-12

Feedback