Aktualności

Dostępne: 7197 wyników ze wszystkich kategorii.

Jakość wody w wybranych lokalizacjach - Sklep metalowy, Biblioteka Publiczna w Wasilkowie

Jakość wody w wybranych lokalizacjach - Sklep metalowy, Biblioteka Publiczna w Wasilkowie

Kategoria: Jakość wody

Data utworzenia: 2021-06-16

Jakość wody w wybranych lokalizacjach - Wodociąg Białystok (09.06.2021)

Jakość wody - Wodociągi Białostockie kontrola wewnętrzna

Kategoria: Jakość wody

Data utworzenia: 2021-06-16

Jakość wody w wybranych lokalizacjach - SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego

Jakość wody - SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego

Kategoria: Jakość wody

Data utworzenia: 2021-06-16

Budowa sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ew. gr. 624/19 (obręb 26) położonej w Białymstoku w rejonie ul. Nad Potokiem.

Budowa sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ew. gr. 624/19 (obręb 26) położonej w Białymstoku w rejonie ul. Nad Potokiem.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2021-06-16

Informacja o wywieszonym wykazie nr 48/2021

Informacja o wywieszonym wykazie nr 48/2021

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2021-06-16

Budowa łącznie trzech budynków handlowych wraz z niezbędną infrastruktura techniczną przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Białymstoku.

Budowa łącznie trzech budynków handlowych wraz z niezbędną infrastruktura techniczną przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Białymstoku.

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2021-06-15

Oferta Fundacji Instytut Białowieski dotycząca realizacji zadania publicznego pod nazwą „Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej" www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl www.Fo...

Oferta Fundacji Instytut Białowieski dotycząca realizacji zadania publicznego pod nazwą „Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej" www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl www.ForestFestival.Eu”.

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2021-06-15

Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji z dnia 19.05.2021r., nr 32/2021, znak sprawy URB-VII.6733.29.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji z dnia 19.05.2021r., nr 32/2021, znak sprawy URB-VII.6733.29.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2021-06-15

Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa istniejącego pomieszczenia technicznego (wentylatorni) w podtrybunach Stadionu Lekkoatletycznego w Zespole Obiektów Sportowych Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. 11 Listopada 28 na pomieszczenie te...

Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa istniejącego pomieszczenia technicznego (wentylatorni) w podtrybunach Stadionu Lekkoatletycznego w Zespole Obiektów Sportowych Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. 11 Listopada 28 na pomieszczenie techniczne z zestawem hydroforowym na części działki o nr ew. gr. 1995/3 położonej w rejonie ul. 11 Listopada i ul. Wołodyjowskiego (obręb 11) w Białymstoku.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2021-06-15

Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Słoneczny Stok'' z dnia 9 czerwca 2021 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.396.2021 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Szarych Szeregów 4 w Białymsto...

Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Słoneczny Stok'' z dnia 9 czerwca 2021 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.396.2021 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Szarych Szeregów 4 w Białymstoku oraz o przeprowadzeniu oględzin drzewa

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2021-06-15

Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Słoneczny Stok'' z dnia 9 czerwca 2021 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.395.2021 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Stromej 18 w Białymstoku oraz ...

Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Słoneczny Stok'' z dnia 9 czerwca 2021 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.395.2021 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Stromej 18 w Białymstoku oraz o przeprowadzeniu oględzin drzewa

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2021-06-15

XL sesja Rady Miasta Białystok w dniu 21 czerwca 2021 r.

XL sesja Rady Miasta Białystok w dniu 21 czerwca 2021 r.

Kategoria: Rada Miasta - kadencja 2018-2023

Data utworzenia: 2021-06-14

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.