Aktualności

Aktualności dostępne publicznie przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Dostępne: 4743 wyników ze wszystkich kategorii.

Zarząd Mienia Komunalnego podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku przy ul. gen. J. Bema 89/1 oraz na stronie internetowej zmk@zmk.bialystok.pl w dniu 24 maja 2018 roku został wywieszony n...

Zarząd Mienia Komunalnego podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku przy ul. gen. J. Bema 89/1 oraz na stronie internetowej zmk@zmk.bialystok.pl w dniu 24 maja 2018 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz Nr 6/2018 lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym i bezprzetargowym. Powyższy wykaz został także wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1.

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2018-05-25

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w sprawie jakości wody w wodociągu Lotniczego Pogotowia Ratunkowego znajdującego się przy ul. Ciołkowskiego 2 w Białymstoku

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w sprawie jakości wody w wodociągu Lotniczego Pogotowia Ratunkowego znajdującego się przy ul. Ciołkowskiego 2 w Białymstoku

Kategoria: Komunikaty

Data utworzenia: 2018-05-25

Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki w dniu 29 maja 2018 r.

Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki w dniu 29 maja 2018 r.

Kategoria: Rada Miasta

Data utworzenia: 2018-05-25

DRUGA LICYTACJA PUBLICZNA na sprzedaż drewna liściastego

DRUGA LICYTACJA PUBLICZNA na sprzedaż drewna liściastego

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2018-05-25

DRUGA LICYTACJA PUBLICZNA na sprzedaż drewna iglastego

DRUGA LICYTACJA PUBLICZNA na sprzedaż drewna iglastego

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2018-05-25

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 675 - ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Białymstoku

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 675 - ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Białymstoku

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2018-05-24

Budowa magistrali sieci ciepłowniczej preizolowanej wraz z rozbiórką istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej od komory BK-236 do komory BK-238 oraz od komory BK-239 do komory BK-313 na nieruchomości położonej w Białymstoku przy al. Solidarności, ul. Bron...

Budowa magistrali sieci ciepłowniczej preizolowanej wraz z rozbiórką istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej od komory BK-236 do komory BK-238 oraz od komory BK-239 do komory BK-313 na nieruchomości położonej w Białymstoku przy al. Solidarności, ul. Broniewskiego, Owsianej i Głowackiego

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2018-05-24

budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej do obsługi budynków mieszkalnych, obr. 20 przy ul. Leśnej w Białymstoku.

budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej do obsługi budynków mieszkalnych, obr. 20 przy ul. Leśnej w Białymstoku.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2018-05-24

Informacja o wywieszonym wykazie nr 51/2018

Informacja o wywieszonym wykazie nr 51/2018

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2018-05-24

budowa elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, obr. 02 przy ul. Rzemieślniczej, Ogrodniczki, Gromadzkiej, Scaleniowej, Pochyłej, Budowlanej, Dziecinnej, Antoniuk Fabryczny, Fiedorowicza, Al. Konstytucji...

budowa elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, obr. 02 przy ul. Rzemieślniczej, Ogrodniczki, Gromadzkiej, Scaleniowej, Pochyłej, Budowlanej, Dziecinnej, Antoniuk Fabryczny, Fiedorowicza, Al. Konstytucji 3-go Maja w Białymstoku.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2018-05-24

Feedback

wynik operacji: 5*5