Udział w głosowaniu w wyborach Prezydenta RP 2020

Dopisz się do spisu wyborców

Osoby zamieszkujące pod innym adresem niż adres stałego zameldowania oraz osoby nie posiadające takiego zameldowania by zagłosować w miejscu pobytu powinny złożyć w urzędzie wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Termin składania wniosków upływa 5 maja 2020 r.

Wniosek (niżej załączniki) można złożyć:

  • elektronicznie  Dopisz się do spisu wyborców
  • w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Miejski w Białymstoku 15-950 Białystok ul. Słonimska 1
  • wrzucając wniosek do urny podawczej wystawionej w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Słonimska 1

 

Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej


Poniżej zamieszczone zostały informacje o warunkach udziału w głosowaniu oraz wnioski.

 

Kontakt w sprawie wyborów:

INFOLINIA: 85 879 79 79

urzad@um.bialystok.pl

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Ewidencji Ludności
ul. J.K. Branickiego 3/5, 15-085 Białystok
Sala Obsługi Interesantów
pokój 19, parter

 

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony