Procedury i kontrola podatku VAT

Poniżej link do zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT-7 przez Miasto Białystok oraz podległe jednostki i zakłady budżetowe, obejmującego procedury rozliczeń podatku VAT, w tym wytyczne w zakresie prowadzonej ewidencji sprzedaży, zakupów, sporządzania i przesyłania deklaracji VAT-7 oraz ewidencji sprzedaży i zakupu w formacie JPK, jak również warunki dochowania należytej staranności we współpracy z kontrahentami. 

Link do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 120/20

 

Zarządzenie nr 982/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT-7 przez Miasto Białystok oraz podległe jednostki i zakłady budżetowe.

https://www.bip.bialystok.pl/akty_prawne/zarzadzenia_prezydenta/zarzadzenia_prezydenta_20182023/zarzadzenie-nr-982-19.html

 

Zarządzenie Nr 395/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniającego zarządzanie w sprawie zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT-7 przez Miasto Białystok oraz podległe jednostki i zakłady budżetowe.

https://www.bip.bialystok.pl/akty_prawne/zarzadzenia_prezydenta/zarzadzenia_prezydenta_20182023/zarzadzenie-nr-1667.html

 

Zarządzenie Nr 591/20  Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 lipca 2020 r. zmieniającego zarządzanie w sprawie zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji  VAT-7 przez Miasto Białystok oraz podległe jednostki i zakłady budżetowe.

https://www.bip.bialystok.pl/akty_prawne/zarzadzenia_prezydenta/zarzadzenia_prezydenta_20182023/zarzadzenie-nr-591-20.html

 

Zarządzenie Nr 840/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 14 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT-7 przez Miasto Białystok oraz podległe jednostki i zakłady budżetowe

https://bip.bialystok.pl/akty_prawne/zarzadzenia_prezydenta/zarzadzenia_prezydenta_20182023/zarzadzenie-nr-840-20.html