Procedury i kontrola podatku VAT

Poniżej link do zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług, sporządzania deklaracji VAT-7 oraz dokumentu elektronicznego JPK_VAT z deklaracją w formacie JPK_V7M przez Miasto Białystok oraz podległe jednostki i zakłady budżetowe.

https://bip.bialystok.pl/akty_prawne/zarzadzenia_prezydenta/zarzadzenia_prezydenta_20182023/zarzadzenie-nr-1035-20.html