DOŚ-I.6222.1.46.2023 wniosek oraz zaświadczenie o braku sprzeciwu zgłoszenia stacji wytw. pola elektromagnetyczne BIA1144A, ul. Waryńskiego 26

Tytuł
DOŚ-I.6222.1.46.2023 wniosek oraz zaświadczenie o braku sprzeciwu zgłoszenia stacji wytw. pola elektromagnetyczne BIA1144A, ul. Waryńskiego 26
Oznaczenie prowadzącego instalację
P4 Sp. z o.o.
Nr zgłoszenia / informacji
DOŚ-I.6222.1.46.2023
Data zarejestrowania zgłoszenia/informacji
2023-08-01

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony