DOŚ-I.6222.1.9.2020 - BIA1020_A ul.Antoniuk Fabryczny 11e - informacja zmiana danych

Tytuł
BIA1020_A ul.Antoniuk Fabryczny 11e - informacja zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji
Oznaczenie prowadzącego instalację
P4 Spółka z o.o.
Nr zgłoszenia / informacji
DOŚ-I.6222.1.9.2020
Data zarejestrowania zgłoszenia/informacji
2020-04-20

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.