Zasady

Zasady Budżetu Obywatelskiego 2018 zostały określone uchwałą Rady Miasta Białystok z 27 lutego 2017 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Białegostoku konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta na rok 2018.

Proces realizacji Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2018 rok, określony ww. uchwałą, opierał się także na stosownych zarządzeniach wydawanych przez Prezydenat Miasta Białegostoku.

 • Uchwała_Rady_Miasta_Białystok.pdf (PDF, 1.65 MB)

 • Zarządzenie Nr 458/17 (PDF, 4.02 MB)

  Zarządzenie Nr 458/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia wzoru karty analizy projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok

 • Zarządzenie nr 577/17 (PDF, 4.11 MB)

  Zarządzenie Nr 577/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie określenia wzoru karty analizy projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok

 • Zarządzenie Nr 758/17 (PDF, 2.51 MB)

  Zarządzenie Nr 758/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie powołania i określenia regulaminu prac Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2018 rok

 • Zarządzenie Nr 935/17 (PDF, 466.99 KB)

  Zarządzenie Nr 935/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 758/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie powołania i określenia regulaminu prac Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2018 rok

 • Zarządzenie nr 1042/17 (PDF, 2.98 MB)

  Zarządzenie Nr 1042/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 26 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru papierowej i elektronicznej karty do głosowania dla mieszkańców Białegostoku na projekty do Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2018 rok oraz wzoru zgody opiekuna prawnego na udział w głosowaniu osoby małoletniej

 • Zarządzenie Nr 1150/17 (PDF, 830.23 KB)

  Zarządzenie Nr 1150/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zasad i funkcjonowania mobilnego punktu do głosowania w konsultacjach społecznych w ramach procesu realizacji Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2018 rok

 • Zarządzenie nr 1226/17 (PDF, 1.65 MB)

  Zarządzenie Nr 1226/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 17 października 2017 r. w sprawie określenia wzoru protokołu wyników głosowania w konsultacjach społecznych w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok

 • Sprawozdanie z konsultacji BO 2018 z dn. 29 listopada 2017.pdf (PDF, 11.09 MB)

  Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych przeprowadzonych na terenie Miasta Białegostoku w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Białegostoku na 2018 rok

Powrót na początek strony