Zasady

Zasady Budżetu Obywatelskiego 2017 zostały określone uchwałą Rady Miasta Białystok z 29 lutego 2016 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Białegostoku konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta na rok 2017.

Proces realizacji Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2017 rok, określony ww. uchwałą, opierał się także na stosownych zarządzeniach wydawanych przez Prezydenat Miasta Białegostoku.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony