Petycja w sprawie dalszego funkcjonowania Kawiarni Lalek

Nr petycji / sprawy ORN-VII.152.2.2019
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu Cezary Konopko
W sprawie dalszego funkcjonowania Kawiarni Lalek
Data złożenia 2019-01-21

Feedback