Zamówienia publiczne do 2015 r.

Dostępne: 483 wyników ze wszystkich kategorii.

Część II BUDOWA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z BOISKAMI ZEWNĘTRZNYMI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W BIAŁYMSTOKU, UL. JESIENNA 8

Data utworzenia: 2020-02-25

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2015-10-12

Budowa terenów rekreacyjnych na osiedlu Jaroszówka/Wyżyny

Data utworzenia: 2020-02-25

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2015-10-16

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pasa wzlotów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na lotnisku Białystok-Krywlany

Data utworzenia: 2020-02-25

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2015-09-23

Rozbudowa ulicy Składowej i przebudowa ul. Transportowej w Białymstoku wraz z infrastrukturą

Data utworzenia: 2020-02-25

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: Unieważnione

Termin składania ofert: 2015-10-05

Budowa ogrodzenia terenu, przyłączy wod.-kan. i elektrycznego oraz oświetlenia istniejącego boiska przy ul. Pieczurki w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-02-25

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2015-10-06

Budowa ul. Wróblej w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-02-25

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2015-10-07

Budowa parkingu ogólnodostępnego dla samochodów osobowych w rejonie ulicy Letniej w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-02-25

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: Unieważnione

Termin składania ofert: 2015-10-05

Budowa ul. Południowej, Wspólnej i Braterskiej w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-02-25

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2015-10-06

Wykonanie niezbędnych pomiarów i określenie wartości wskaźników rezultatu wybranych projektów zrealizowanych z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej

Data utworzenia: 2020-02-25

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2015-09-25

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony