Uchwała budżetowa i wieloletnia prognoza finansowa