Uchwała budżetowa i Wieloletnia Prognoza Finansowa