PROJEKT BUDŻETU, PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I OPINIA RIO