Projekt budżetu, projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej i opinia RIO