Rada Osiedla Sienkiewicza

Statut Osiedla Sienkiewicza - zobacz

Członkowie Rady Osiedla
1. Grażyna  ALEKSIEJCZUK
2. Paweł BACKIEL
3. Aleksy CHARKIEWICZ
4. Stanisław FRANCUK
5. Mirosław KONOPKO  - Przewodniczący Rady
6. Tadeusz KOZUB
7. Piotr KUKLIK
8. Edward MROCZKO
9. Antoni MUŚKO
10. Tamara PEREŚWIET-SOŁTAN
11. Beata POLAK
12. Izabela SAROSIEK
13. Jarosław SAROSIEK
14. Stanisław Andrzej ŚWIDERSKI
15. Jakub WITCZAK

Członkowie Zarządu Osiedla
1. Mirosław KONOPKO  - Przewodniczący
2. Paweł BACKIEL - Wiceprzewodniczący
3. Jakub WITCZAK -Wiceprzewodniczący 
4. Piotr KUKLIK - Sekretarz
5. Beata POLAK - Skarbnik

 

Siedziba Rady Osiedla
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku, ul. Poleska 27
e-mail: ro.sienkiewicza@um.bialystok.pl

Dyżur Rady Osiedla: każda pierwsza środa miesiąca w godzinach 16.00 - 17.00 w stołówce Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Poleskiej 27

Feedback

wynik operacji: 11-8