Rada Osiedla Mickiewicza

Statut Osiedla Mickiewicza- zobacz

Członkowie Rady Osiedla
1. Barbara ANTONIENKO
2. Jolanta BOGUCKA
3. Anna DEC  - Przewodnicząca Rady
4. Grzegorz DROZDOWSKI
5. Marek DZIEJMA
6. Krzysztof LEWONOWSKI
7. Tadeusz ŁUKIAN
8. Maria MAJER
9. Anna MIERZYŃSKA
10. Krzysztof NOWAKOWSKI
11. Renata Anna REDA
12. Mirosław SAJEWICZ
13. Romualda SYCZEWSKA
14. Sylwia Urszula SZLISERMAN
15. Ryszard ZIĘCKOWSKI

Członkowie Zarządu Osiedla
Anna DEC  - Przewodnicząca Rady
Jolanta BOGUCKA - Wiceprzewodnicząca
Krzysztof NOWAKOWSKI - Wiceprzewodniczacy
Anna MIERZYŃSKA - Sekretarz
Tadeusz ŁUKIAN - Skarbnik

Siedziba Rady Osiedla
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza, ul. Gdańska 23/1
e-mail: ro.mickiewicza@um.bialystok.pl

Feedback

wynik operacji: 10*7