Rada Osiedla Młodych

Statut Osiedla Młodych - zobacz

Członkowie Rady Osiedla
1. Monika BRZOSTOWSKA
2. Józef BUDZIŃSKI
3. Adam Jacek CZEREMCHA
4. Grażyna DOŁUBIZNO
5. Magda JADALUK
6. Kazimierz JAWOROWSKI
7. Marta KANCIK
8. Elżbieta KILUK - Wiceprzewodnicząca Rady
9. Zdzisław KONIKOWSKI - Przewodniczący Rady
10. Artur KORNIŁOWICZ
11. Emilia MADRAS
12. Paweł MAŃKOWSKI
13. Adam SZUPICA
14. Rafał TRYKACZ
15. Henryk ZALEWSKI

Członkowie Zarządu Osiedla
1. Zdzisław KONIKOWSKI - Przewodniczący
2. Adam Jacek CZEREMCHA - Wiceprzewodniczacy
3. Paweł MAŃKOWSKI - Wiceprzewodniczacy
4. Emilia MADRAS - Sekretarz
5. Grażyna DOŁUBIZNO - Skarbnik

Siedziba Rady Osiedla
Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Synów Pułku, ul. Promienna 13A
e-mail: ro.mlodych@um.bialystok.pl

Harmonogram dyżurów Zarządu Osiedla:

5 grudnia 2016 r.
9 stycznia 2017 r.
6 lutego  2017 r.
6 marca  2017 r.
3 kwietnia 2017 r.
8 maja 2017 r.
5 czerwca 2017 r.
3 lipca 2017 r.
4 września 2017 r.
2 października 2017 r.
6 listopada 2017 r.
4 grudnia 2017 r.

Feedback

wynik operacji: 5+2