Rada Osiedla Zawady

Statut Osiedla Zawady - zobacz

Członkowie Rady Osiedla
1. Edmund BUĆKO
2. Bożena GRYNKIEWICZ
3. Kamil HAPLICZNIK
4. Bożena JABŁECKA
5. Zdzisław KONOPKA
6. Krzysztof POGORZELSKI
7. Stanisław RABICZKO
8. Małgorzata ROGALEWSKA
9. Jacek SŁOMIŃSKI
10. Edyta SZCZEPAŃSKA
11. Anna TRZESZCZKOWSKA
12. Jan TYMIŃSKI
13. Robert TYMIŃSKI
14. Wojciech Antoni WENDOŁOWICZ
15. Krzysztof WILMAN  - Przewodniczący Rady

Członkowie Zarządu Osiedla
Krzysztof WILMAN  - Przewodniczący
Edmund BUĆKO - Wiceprzewodniczący
Robert TYMIŃSKI - Wiceprzewodniczący
Edyta SZCZEPAŃSKA - Sekretarz
Bożena JABŁECKA  - Skarbnik

Siedziba Rady Osiedla
Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego, ul. Palmowa 28
e-mail: ro.zawady@um.bialystok.pl

Feedback

wynik operacji: 9*2