Rada Osiedla Bacieczki

Statut Osiedla Bacieczki - zobacz

Członkowie Rady Osiedla
1. Piotr ALEKSIEJCZUK
2. Krzysztof DZIENISZEWSKI
3. Danuta FLORCZYKOWSKA
4. Michał JABŁONOWSKI
5. Agnieszka JAWORSKA
6. Karol KRAMKOWSKI
7. Grzegorz ŁUKASZEWICZ  - Przewodniczący Rady
8. Wiesław MOCARSKI
9. Anna PIŁASZEWICZ
10. Mateusz POGORZELSKI
11. Marek Jerzy ROZMUS
12. Danuta STASIEŁUK
13. Zbigniew WASILEWSKI
14. Dominik WESOŁOWSKI
15. Paweł WILCZKO

Członkowie Zarządu Osiedla
Grzegorz ŁUKASZEWICZ  - Przewodniczący
Marek Jerzy ROZMUS - Wiceprzewodniczący
Zbigniew WASILEWSKI - Wiceprzewodniczący
Dominik WESOŁOWSKI - Sekretarz
Anna PIŁASZEWICZ - Skarbnik

Siedziba Rady Osiedla
Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
e-mail: ro.bacieczki@um.bialystok.pl

Dyżur Rady Osiedla:  

Feedback

wynik operacji: 11+3