Rada Osiedla Dojlidy

Statut Osiedla Dojlidy - zobacz

Członkowie Rady Osiedla
1. Iwona GAIŃSKA
2. Eugeniusz GOŁUB
3. Barbara MIEŃKOWSKA
4. Iwona NIEWIŃSKA
5. Waldemar POLECKI
6. Maciej Karol ROWIŃSKI-JABŁOKOW
7. Marzena RUTKOWSKA
8. Danuta RYBAKOWSKA -  Przewodnicząca Rady
9. Anna SZCZESIUL
10. Grażyna SZEPS
11. Piotr SZEPS
12. Beata SZTACHAŃSKA
13. Michał WASILEWSKI
14. Halina WOŹNIAK
15. Agnieszka ŻAKOWICZ

Członkowie Zarządu Osiedla
Danuta RYBAKOWSKA -  Przewodnicząca
Halina WOŹNIAK - Wiceprzewodnicząca
Marzena RUTKOWSKA - Wiceprzewodnicząca
Piotr SZEPS - Sekretarz
Michał WASILEWSKI - Skarbnik 

Siedziba Rady Osiedla
Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku ul. Żurawia 12
e-mail: ro.dojlidy@um.bialystok.pl

Dyżur Rady Osiedla: każdy pierwszy czwartek miesiąca w świetlicy szkolnej od godz. 17.45 do godz. 18.30

Feedback

wynik operacji: 7*2