Promocja i reklama marki Miasta Białystok i kampanii pod hasłem: „Studiuj w Białymstoku” towarzysząca autorskiemu cyklowi redakcyjnemu poświęconemu programowi kulturalno-rozrywkowemu Miasta Białystok, w czerwcu i lipcu 2018 r. Zamówienie obejmuje: publikację reklam w ogólnopolskim dzienniku oraz w min. 2 dodatkach o różnej tematyce będących jego integralną częścią i serwisie internetowym a także prowadzenie kampanii promocyjnej w social mediach.

Przedmiot zamówienia Promocja i reklama marki Miasta Białystok i kampanii pod hasłem: „Studiuj w Białymstoku” towarzysząca autorskiemu cyklowi redakcyjnemu poświęconemu programowi kulturalno-rozrywkowemu Miasta Białystok, w czerwcu i lipcu 2018 r. Zamówienie obejmuje: publikację reklam w ogólnopolskim dzienniku oraz w min. 2 dodatkach o różnej tematyce będących jego integralną częścią i serwisie internetowym a także prowadzenie kampanii promocyjnej w social mediach.
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia KPS-II.271.30.2018
Termin składania ofert 2018-06-05
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu Damian Popławski, tel. 858797149

Feedback

wynik operacji: 5+2