Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę bulwarów przy ul. Herberta na osiedlu TBS w Białymstoku – etap II, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Przedmiot zamówienia Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę bulwarów przy ul. Herberta na osiedlu TBS w Białymstoku – etap II, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia DIN-III.271.18.2018
Termin składania ofert 2018-06-12
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Marcin Chamienia, tel. (85) 869 62 28, w sprawach proceduralnych: Ewa Tomaszczyk, tel. (85) 869 62 04

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 10-4