Wykonanie robót budowlanych w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Białymstoku, ul. Legionowa 7

Przedmiot zamówienia Wykonanie robót budowlanych w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Białymstoku, ul. Legionowa 7
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DIN-II.271.53.2016
Termin składania ofert 2017-01-11
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Anna Trojanowska - w sprawach merytorycznych; Anna Biendzio - w sprawach proceduralnych
Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe Modern-Rem Marcin Grygoruk, ul. Kolejowa 12c, 15-701 Białystok
Cena brutto 128620,47

Feedback

wynik operacji: 6-4