Wykonanie przeglądu okresowego (rocznego) stanu technicznego dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Białegostoku

Przedmiot zamówienia Wykonanie przeglądu okresowego (rocznego) stanu technicznego dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Białegostoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia ZDM-IV.271.7.2018.PR
Termin składania ofert 2018-05-22
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Tomasz Kirpsza, tel. 85 869 67 07, w sprawach proceduralnych: Patrycja Ruła, tel. 85 879 72 69.

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 9+8