Rozbudowa ul. Narodowych Sił Zbrojnych z Al. Jana Pawła II w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną w ramach projektu: Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy – włączenie do trasy ekspresowej S8

Przedmiot zamówienia Rozbudowa ul. Narodowych Sił Zbrojnych z Al. Jana Pawła II w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną w ramach projektu: Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy – włączenie do trasy ekspresowej S8
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia ZDM-X.271.1.2018.US
Termin składania ofert 2018-03-09
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Urszula Stanisławska, tel. 85 879 75 07, w sprawach proceduralnych: Joanna Pieńkowska, tel. 85 869 69 32
Wykonawca UNIBEP S.A., ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski, Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży, 18-402 Łomża, ul. Poligonowa 12
Cena brutto 52 350 245,29

Feedback

wynik operacji: 11+8