Opracowanie jednowariantowych koncepcji oraz wielobranżowych dokumentacji projektowych budowy parkingów na terenie miasta Białegostoku

Przedmiot zamówienia Opracowanie jednowariantowych koncepcji oraz wielobranżowych dokumentacji projektowych budowy parkingów na terenie miasta Białegostoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia ZDM-III.271.12.2018.EK
Termin składania ofert 2018-06-11
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Elżbieta Koc, tel. (85) 869 67 35 (część I pkt. 1,2,3, część II) Magdalena Zalewska, tel. (85) 879 67 65 (część I pkt. 4, 5, część III) Anna Kozłowska, tel. (85) 879 73 39 (część II, pkt.2) - w sprawach proceduralnych: Edyta Kotyńska- Słyż, tel. (85) 879 76 17

Feedback

wynik operacji: 10+7