Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Hetmańskiej i Zielonogórskiej w Białymstoku

Przedmiot zamówienia Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Hetmańskiej i Zielonogórskiej w Białymstoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia ZDM-VII.271.10.2018.MZ
Termin składania ofert 2018-06-27
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Marek Zalewski, tel. (85) 869 67 51, w sprawach proceduralnych: Anna Biendzio, tel. (85) 869 62 80

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 2-2