Wycinka drzew oraz krzewów w związku z realizacją projektu inwestycyjnego na Rozbudowę ul. Narodowych Sił Zbrojnych z Al. Jana Pawła II w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną w ramach projektu: Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy – włączenie do trasy ekspresowej S8

Przedmiot zamówienia Wycinka drzew oraz krzewów w związku z realizacją projektu inwestycyjnego na Rozbudowę ul. Narodowych Sił Zbrojnych z Al. Jana Pawła II w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną w ramach projektu: Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy – włączenie do trasy ekspresowej S8
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia ZDM-X-271.2.2018.US
Termin składania ofert 2018-02-02
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych:Urszula Stanisławska tel. (85) 878 7507, w sprawach proceduralnych:Edyta Kotyńska-Słyż tel. (85) 878 7617
Wykonawca ATUT Sp. z o.o., ul. Warszawska 6/23, 15-387 Białystok
Cena brutto 124 200,00 zł

Feedback

wynik operacji: 10-7